Ανάλυση Τελομερών

Υπολογισμός βιολογικής ηλικίας

Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυσης των κυττάρων.

Η εξέταση

Υπολογισμός ρυθμού γήρανσης


Η εξέταση αυτή γίνεται με τη λήψη μικρής ποσότητας δείγματος αίματος το οποίο χρησιμοποιείται για την απομόνωση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος (λευκοκυττάρων) και την ανάλυση του κάθε τελομερούς κάθε χρωμοσώματος ξεχωριστά μέσω μιας πολύ ευαίσθητης μεθόδου φθορισμού που ονομάζεται Q-FISH. Αυτή η μέθοδος μας επιτρέπει να οπτικοποιήσουμε κάθε τελομερές ξεχωριστά με τη χρήση ενός φθορίζοντος ανιχνευτή που αναγνωρίζει εξειδικευμένα το τελομερές και το σήμα που μας δίνει μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να αναχθεί σε μήκος τελομερών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε το μέσο μήκος των τελομερών ενός ατόμου καθώς και να αναλύσουμε λεπτομερώς το προφίλ του, έχοντας μια πλήρη εικόνα κάθε τελομερούς ξεχωριστά. Στη συνέχεια μπορούμε να υπολογίσουμε τη ‘‘βιολογική ηλικία’’ του ατόμου με βάση το μήκος των τελομερών του, η οποία μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την χρονολογική του ηλικία, καθώς και να συγκρίνουμε το προφίλ του με τον υπόλοιπο πληθυσμό της ίδιας ηλικιακής ομάδας.


Αντιμετώπιση γήρανσης

Συμβουλές υγείας και ευεξίας


Tο μήκος των τελομερών αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη βιολογικής γήρανσης η ανάλυση αυτή εφόσον γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να αποτελέσει οδηγό της σωστής εφαρμογής συμβουλών υγείας, όσων αφορά για παράδειγμα εξειδικευμένες θεραπείες δέρματος, ευεξίας (well-being), διατροφικές συμβουλές και λήψης ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής κ.α. Η εφαρμογή αυτών των συμβουλών στοχεύει στην καλύτερη υγεία του οργανισμού, στη βελτίωση της απόδοσής του, στην κυτταρική ανανέωση και την αντιστροφή της γήρανσης.100%

Αξιοπιστία εξέτασης


98%

Μείωση του ρυθμού γήρανσης


90%

Βελτίωση του μεταβολισμού


100%

Αύξηση της απόδοσης του οργανισμούΑνίχνευση κυτταρικής φθοράς

Μετράμε την φθορά που έχει συσσωρευτεί στο κύτταρο με την πάροδο του χρόνου.


Υπολογισμός βιολογικής ηλικίας

Η πραγματική ηλικία του οργανισμού είναι η βιολογική και μπορεί να διαφέρει από την χρονολογική.


Μέτρηση ρυθμού γήρανσης

Ο πιο αξιόπιστος δείκτης γήρανσης μέχρι και σήμερα, είναι το μήκος των τελομερών των χρωμοσωμάτων.

Συμβουλές υγείας

Εξατομικευμένες με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού.


Βελτίωση του μεταβολισμού

Βελτιώνουμε τον μεταβολισμό και αυξάνουμε την απόδοση του οργανισμού στον μέγιστο βαθμό.


Αναστολή της πρόωρης γήρανσης

Αντιστρέφουμε τον χρόνο οδηγώντας αποτελεσματικά στην κυτταρική ανανέωση.


Επικοινωνία

Καλέστε μας

Καλέστε μας και κλείστε ένα ραντεβού ενημέρωσης


ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 80 83 296ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Dr. Μαρία ΘανάσουλαΑκολουθήστε μας

Πρωτοπόροι στο χώρο της ομορφιάς!

Εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς.Dr Thanasoula 2023.All rights reserved.

Powered by WebInsite